De hospitalitysector in de regio op allerlei fronten naar een hoger plan tillen. Like!

De hospitalitysector in de regio op allerlei fronten naar een hoger plan tillen. Like!

“Van origine ben ik communicatiespecialist. Ik heb ruim 15 jaar ervaring als zelfstandig communicatieadviseur. In mijn rol als adviseur heb ik vele projecten en (veranderings-)trajecten in verschillende sectoren begeleid. Een van die sectoren is het onderwijs. Als bureau werkte ik, samen met mijn business partner, voor een aantal schoolbesturen in het primair onderwijs als ook voor een samenwerkingsverband primair- en voortgezet onderwijs. Wat mij aansprak in deze opdrachten was de samenwerking op zowel bestuurlijk niveau als ook met schooldirecties en docenten. Onze gezamenlijke ambitie was de realisatie van toekomstbestendig onderwijs.”

Verbinding maken, aandacht voor elkaar, (maatschappelijke) cohesie en beleving creëren: cruciaal!

Jeanine Schouten

“In april 2022 werd ik gevraagd om vanuit het Leerwerkakkoord Horeca & Toerisme voor deze kansrijke sector een regionale aanpak op zetten en een effectief arbeidsmarktbeleid te realiseren. De hospitality sector was voor mij nog onbekend terrein, maar heeft inmiddels mijn hart gestolen. Een jaar lang heb ik samen met een team van partners uit de triple helix (gemeente, onderwijs en bedrijfsleven) gewerkt aan imagoverbetering van de sector als ook de aanpak van een toekomstbestendige cross-sectorale hospitality arbeidsmarkt in de regio Rotterdam.”

Hospitality en communicatie hebben veel raakvlakken. 
Verbinding maken, aandacht voor elkaar, (maatschappelijke) cohesie en beleving creëren. Zo maar een aantal elementen cruciaal voor de sector en daar speelt communicatie een belangrijke rol in.
“Wat mij drijft is om de sector in de regio op allerlei fronten naar een hoger plan te tillen. De enige manier om dit te bereiken is door verbindingen en samenwerkingen met partijen uit de sector aan te gaan. Dit alles met als doel om gezamenlijk de hospitality sector in de metropoolregio Rotterdam/Den Haag op de kaart te zetten, wendbaar onderwijs te ontwikkelen en de werkgelegenheid te bevorderen. Samen staan we sterk!”

HIC-ups
Tijdens een HIC-up komen specialisten uit de Hospitality wereld bij elkaar. Het doel is elkaar te inspireren en next steps te definiëren op het gebied van Hospitality Innovation. In principe kan iedereen meedoen uit branche, onderwijs of overheid.
Het motto van HIC luidt niet voor niets: You’re invited’. Wil je jouw verhaal delen met de wereld? Wil je een HIC-up bijwonen? Vertel het ons en we nemen contact met je op.


Wisseling van de wacht
Projectmanager Jeanine Schouten komt ons team voor 2 dagen per week versterken en gaat de kar trekken voor de programmalijnen “Flexibilisering onderwijs in het ritme van de praktijk” en “doorstroom MBO-HBO” en vervangt daarmee Marlous Smolders die weer terugkeert naar het Albeda RTHA-college.

Avatar foto
Door
Online redactie

You’re invited!

Hic-up bijwonen?

Tijdens een HIC-up komen specialisten uit de Hospitality wereld bij elkaar om elkaar te inspireren en next steps te definiëren. You’re invited! Wil je jouw verhaal delen met de wereld? Wil je een HIC-up bijwonen? Vertel het ons en we nemen contact met je op.