Facilicom Group mbo traineeship: Wat kun jij met onderzoek?

Facilicom Group mbo traineeship: Wat kun jij met onderzoek?

In de bruisende metropool van Rotterdam Den Haag groeit de behoefte aan hoogwaardige en flexibel inzetbare werknemers in de hospitality branche, vooral op het gebied van instroom en behoud van personeel. Werkgevers staan voor de uitdaging om niet alleen het beroep aantrekkelijker te maken, maar ook om wendbaar personeel te ontwikkelen. Een antwoord op deze uitdaging komt van de Facilicom Group, die een mbo traineeship aanbiedt met als doel jong talent te werven en versneld te laten groeien naar operationeel leidinggevende functies.

Facilicom Group, bekend van divisies zoals Gom, Trigion, Food&i, Facilicom Solutions en Incluzio, biedt een aantrekkelijk mbo traineeship aan onder de naam Leiderschap (mbo) Traineeship Facilicom Group. Dit programma start met een fulltime aanstelling, waarbij trainees de kans krijgen om in diverse rollen, zoals teamleider, rayonleider, projectleider, en planner, te werken. Het doel is duidelijk: jong talent aantrekken, ontwikkelen en behouden, met als streefdoel 70% retentie na 4 jaar. 

Echter, uit gesprekken met opdrachtgevers blijkt dat de gestelde doelen niet allemaal worden behaald. Het hoge uitvalpercentage vormt een struikelblok voor het succes van het mbo traineeship. Facilicom heeft het practoraat van Hospitality Innovation Campus (HIC) gevraagd onderzoek te doen naar de onderliggende factoren en omstandigheden. Deze casestudy heeft als doel de oorzaken van het niet behalen van de doelstellingen te onderzoeken en advies uit te brengen aan Facilicom Group. 

De centrale onderzoeksvraag luidt: “Wat zijn de belangrijkste factoren en omstandigheden die bijgedragen aan het werven en behouden van trainees in het mbo traineeship van Facilicom?” De hypothese die wordt getest, betreft de verwachtingen van de trainees bij aanvang van het mbo traineeship. Onderliggende subvragen richten zich op de werving en selectieprocedure, begeleiding, betekenisvol leren en de factoren die trainees aansluiting doen behouden. 

Het onderzoek volgt een continu herhalend proces met focusgroepgesprekken aan de hand van semi-gestructureerde vragen, totdat een passend antwoord gevonden is op de onderzoeksvraag. Zowel fysieke als online gesprekken worden gehouden, waarbij triangulatie wordt toegepast om de kwaliteit van de dataverzameling te waarborgen. Triangulatie houdt in dat diverse bronnen en perspectieven worden onderzocht.  

De analyse maakt gebruik van een inductieve benadering en grounded-theory benadering. In de context van wetenschappelijk onderzoek verwijst inductief redeneren naar het afleiden van algemene opvattingen uit specifieke waarnemingen. 

Naar aanleiding van de conclusies uit het onderzoek worden verschillende aanbevelingen geformuleerd voor Facilicom Group. Deze omvatten onder andere een duidelijk functieprofiel vooraf, het scheiden van de rollen van coach en trainer en het creëren van een gestructureerd ontwikkelingsproces. De kritische analyse en aanbevelingen vormen een solide basis voor het verbeteren van het mbo traineeship van Facilicom Group, met als uiteindelijk doel het bereiken van de beoogde doelstellingen en het voorzien in de groeiende behoeften van de hospitality branche in de regio Rotterdam Den Haag. Facilicom Group is naar aanleiding van het onderzoek dan ook direct aan de slag gegaan met het oppakken van een aantal aanbevelingen. 

Publicaties van het onderzoek worden gedeeld op een beschermde projectpagina. Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met het practoraatsteam. 

Avatar foto
Door
Wanda van Kerchove

You’re invited!

Hic-up bijwonen?

Tijdens een HIC-up komen specialisten uit de Hospitality wereld bij elkaar om elkaar te inspireren en next steps te definiëren. You’re invited! Wil je jouw verhaal delen met de wereld? Wil je een HIC-up bijwonen? Vertel het ons en we nemen contact met je op.