HIC Practoraat

Laten we bij het begin beginnen: Wat is een practoraat?
Een practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Doel is het verspreiden van kennis en innovatie, en opleiden tot innovatief vakmanschap. Een practoraat bestaat uit een ‘kenniskring’ met een practor en docent-onderzoekers. Ook docenten, studenten en partners vanuit het (regionale) bedrijfsleven zijn actief betrokken. Het practoraat slaat de brug tussen onderwijs, onderzoek en (regionale) bedrijfsleven.

Hospitality Innovation – Betekenisvol werken & leren in de hospitality

Waarom een practoraat?
Een practoraat draagt op verschillende manieren bij aan de ontwikkeling van het onderwijs en werkveld. Zo stimuleert het een onderzoekende houding bij docenten en biedt het ruimte voor innovatie en excellentie. Het verbindt onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven en speelt in op de behoeften van en binnen een regio. Bovendien vergroot het de kennisdeling en kennisbenutting tussen scholen en borging van deze kennis. Dit leidt uiteindelijk tot een verbetering van de betrokken mbo-instelling in het bijzonder en het mbo-onderwijs in het algemeen.
Practoraten werken aan uitdagingen én oplossingen voor problemen van opleidingen en teams in het verzorgen van toekomstgericht, wendbaar beroepsonderwijs. Aansluitend bij maatschappelijke en regionale uitdagingen, en bij technologische en sociale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in bedrijven.

Voorgenomen onderzoekslijnen
Het practoraat van HIC heeft in navolging van onderzoek binnen het onderwijs en de partners een aantal onderzoekslijnen voorgenomen. Uitdagende vraagstukken rondom betekenisvol werken en leren, wendbaarheid, de inzet van technologie en de menselijke factor (Hostmanship) en competenties die nodig zijn in de Hospitality zullen worden opgepakt. Daarbij wordt gekozen voor praktijkgericht onderzoek waarvan de resultaten zullen leiden tot adviezen voor het onderwijs en het bedrijfsleven. Deze adviezen kunnen eventueel leiden tot direct implementeerbare pilots.

De opbrengsten uit het practoraat komen ten goede aan zowel het werkveld (toegepaste oplossingen) als het onderwijs (skills ontwikkeling, innovatief onderwijs). Daarnaast zal de kennis gedeeld worden met andere practoraten en lectoraten. Daarbij zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor gezamenlijk onderzoek.

Benieuwd naar de opbrengsten van het onderzoek? Bekijk dan de publicaties op deze website onder het kopje ‘Updates‘. Meer weten over onderzoek? Neem contact op met het practoraatsteam. 

Wat is een practor?
Een practor is een boegbeeld en inspirator van een practoraat. De practor is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, toepassing en verspreiding van kennis, zowel intern als extern. Samen met de projectmanager richt hij zich op praktijkgericht onderzoek, professionaliseren van docenten en het begeleiden van studenten in het doen van praktijkgericht onderzoek. De practor en de projectmanager stellen de onderzoekagenda’s op en zoeken aansluiting bij de andere programma’s van de Hospitality Innovation Campus.

Heb jij een wicked problem of uitdagend vraagstuk liggen waar de hulp van het practoraat bij gebruikt kan worden? Leg het aan hen voor en zij beoordelen het onderzoeksvoorstel of onderzoeksvraag vanuit de expertise van het onderwijs en werkveld. Gezamenlijk wordt er gekeken naar een passende aanpak. Je kunt contact opnemen met de practor en/of de projectmanager.

Alexander de Vries, practor

Wanda van Kerchove, projectmanager

You’re invited!

Hic-up bijwonen?

Tijdens een HIC-up komen specialisten uit de Hospitality wereld bij elkaar om elkaar te inspireren en next steps te definiëren. You’re invited! Wil je jouw verhaal delen met de wereld? Wil je een HIC-up bijwonen? Vertel het ons en we nemen contact met je op.