Onderzoek instroom eerste jaar studenten Hospitality

Onderzoek instroom eerste jaar studenten Hospitality

De werkgroep instroombevordering onderzoekt o.a. op welke wijze toekomstige studenten geïnformeerd moeten worden zodat zij een goed beeld hebben van de mogelijkheden van Hospitality opleidingen en het werkveld van Hospitality. Teneinde te komen tot aanbevelingen aan de deelnemende partners van de HIC om hun werving als onderdeel van selectie te verbeteren om de instroom van nieuw potentieel te verhogen.

De werkgroep heeft een vragenlijst opgesteld welke de komende tijd binnen ROC Mondriaan en Albeda uitgezet zal worden bij de eerste jaar studenten van de verschillende Hospitality opleidingen. Met de uitkomsten zullen vervolgafspraken gemaakt kunnen worden. Hierbij is de centrale vraag: “sluiten de acties die wij als MBO school inzetten, bij het werven van kandidaat studenten, aan bij de keuze en beslis momenten van deze kandidaat studenten?”

In de weken na de meivakantie zal het onderzoek plaats gaan vinden. Begin juni zal de uitkomst bekend zijn en zal er binnen de werkgroep een vervolg worden vormgegeven.

Onderdeel van de instroombevordering is ook het bevorderen van zij-instromers en het ondersteunen van het bedrijfsleven in de zoektocht naar (nieuwe) instroom. Het huidige onderzoek bij de eerste jaar studenten Hospitality zal ons handvatten aanreiken om ons onderzoek hiervoor voort te zetten.

Avatar foto
Door
Frank Lindeman

You’re invited!

Hic-up bijwonen?

Tijdens een HIC-up komen specialisten uit de Hospitality wereld bij elkaar om elkaar te inspireren en next steps te definiëren. You’re invited! Wil je jouw verhaal delen met de wereld? Wil je een HIC-up bijwonen? Vertel het ons en we nemen contact met je op.