Programma’s

De Hospitalty Innovation Campus (HIC) is een community waar werkveld, onderwijs en overheid samen leren en innoveren om de vitaliteit van de Hospitality sector in de regio Rotterdam – Den Haag te vergroten. De HIC realiseert ambitieuze programma’s die leiden tot wendbare werkgevers, wendbare werknemers en wendbaar onderwijs:

Waar gaan we ons het komende jaar op richten?

Dit jaar gaan we meer focus leggen op vier aspecten van het programma. We zien namelijk dat veel programmalijnen elkaar overlappen en ondersteunen. Mede op aanvraag van de partnerbedrijven richten de werkgroepen, bestaande uit medewerkers vanuit het bedrijfsleven en docenten, zich dit jaar op:

Flexibilisering X Beroepsoriëntatie

De werkgroep Hoogtijstage gaat zich richten op het oplossen van de uitdaging rondom de wendbare Hospitality professional binnen verschillende facetten van het werkveld. Daarnaast richt een tweede werkgroep zich op het organiseren van De dag van de Haagse Hospitality en De dag van de Rotterdamse Hospitality. Tijdens deze dag worden studenten en werkzoekende uitgenodigd om de wereld van Hospitality te ontdekken.

Flexibilisering X Professionalisering

De werkgroep van deze programmalijn zet zich in voor het ontwikkelen van een onderwijsprogramma Hostmanship. Aan de training ‘Begeleiden in de praktijk’ voor leermeesters en stagebegeleiders en aan de Docentstage zal een vervolg worden gegeven.

Practoraat

Het practoraatsteam gaat aan de slag met het vervolgonderzoek van opdrachtgever Facilicom. Daarnaast gaan zij een survey uitzetten naar Betekenisvol werken in de Hospitality.

HospitalityGo

Het platform HospitalityGo gaat zich richten op het aanbieden van activiteiten in samenwerking met ROC’s in de metropoolregio, promotie voor activiteiten bij ROC’s en uitzendbureaus in de metropoolregio en het inzetten op samenwerking tussen bedrijven en onderwijs.

Wekt dit jouw interesse en wil je graag deel uit maken van een werkgroep? Neem dan contact met ons op via

Wat hebben we afgelopen jaar gedaan?

We zijn gestart met het opzetten van de zeven programmalijnen waarbij onderscheid gemaakt kon worden tussen het doen van onderzoek, het opleiden tot wendbare Hospitality professional en verbeteren van de instroom. De programmalijnen luiden als volgt:

  1. Learning community
  2. Practoraat
  3. Professionalisering programma
  4. Flexibilisering Hospitality onderwijs in ritme van de praktijk
  5. Doorstroomprogramma Hospitality
  6. Instroombevordering programma
  7. Beroepsoriëntatie programma

Hieruit zijn al mooie resultaten tot stand gekomen. De afgelopen periode is veel bereikt. De werkplek is ingericht, diverse platformen (website HIC en website Hospitality GO) zijn live gegaan en de projectmanagers vanuit de HIC zijn vertegenwoordigd in diverse werkgroepen vanuit het onderwijs. Het practoraat heeft een eerste onderzoek uitgevoerd en onderzoeksresultaten opgeleverd en is een pilottraining ‘Begeleiden in de praktijk’ gegeven. Er is dus een mooie basis gelegd waarop we verder kunnen bouwen.

Werkgroepleden opgelet!
Ben je verbonden aan een van de programma’s? Je vindt de presentatiestukken, uitkomsten en andere inhoudelijke informatie op deze projectpagina. Ook in de toekomst zal de pagina steeds opnieuw worden aangevuld. Zo ontstaat er een handig chronologisch overzicht van de processtappen. De inloggegevens worden separaat toegestuurd.

You’re invited!

Hic-up bijwonen?

Tijdens een HIC-up komen specialisten uit de Hospitality wereld bij elkaar om elkaar te inspireren en next steps te definiëren. You’re invited! Wil je jouw verhaal delen met de wereld? Wil je een HIC-up bijwonen? Vertel het ons en we nemen contact met je op.