Stuurgroep

De stuurgroep heeft een initiërende en signalerende rol. Bij de HIC in het bijzonder, bewaakt de stuurgroep de realisatie van de doelstellingen welke in de RIF zijn opgenomen. Indien nodig kunnen doelstellingen worden bijgesteld. De stuurgroep komt zo’n 4 keer per jaar bijeen en wordt periodiek geïnformeerd.

Harry de Bruijn

Bertho Rombout, Directeur Cluster Hospitality Albeda

Marc van Kaam, Directeur Luxor Theater Rotterdam
Lees hier het interview

Désirée Breedveld, Commercieel directeur Rotterdam The Hague Airport

Martine Geurts, Vice-voorzitter algemeen bestuur Facilicom Group

Michael Wijngaarde, Plaatsvervangend vestigingsdirecteur Detentiecentrum Rotterdam en Zeist

You’re invited!

Hic-up bijwonen?

Tijdens een HIC-up komen specialisten uit de Hospitality wereld bij elkaar om elkaar te inspireren en next steps te definiëren. You’re invited! Wil je jouw verhaal delen met de wereld? Wil je een HIC-up bijwonen? Vertel het ons en we nemen contact met je op.