We kijken naar hoe het wél kan!

We kijken naar hoe het wél kan!

Detentiecentrum Rotterdam is in 2010 gebouwd ten behoeve van vreemdelingenbewaring. DCR is in staat om verschillende doelgroepen op te vangen afhankelijk van de wisselende vraag naar capaciteit binnen DJI. Het gebouw beschikt over 320 kamers, verdeeld over tien afdelingen.

Het centrum is gelegen naast Rotterdam The Hague Airport en is de eerste DJI-locatie in Nederland die in publiek-private samenwerking (PPS) is gebouwd en wordt geëxploiteerd. 

We doen graag meer moeite om te laten zien welke kansen we in huis hebben. Het partnerschap van Hospitality Innovation Campus, is voor ons een vanzelfsprekendheid.  

Öner Çatalpinar, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Raakvlakken opzoeken
Als voormalig afdelingshoofd, weet Öner Çatalpinar welk medewerkersprofiel er nodig is bij DCR. En er is meer. Wat teams nodig hebben om succesvol te kunnen zijn, wisselt constant. Het is steeds opnieuw zoeken naar de optimale samenstelling. Bij ons tref je collega’s met allerlei achtergronden en ervaringen. We slagen erin – gelukkig – om collega’s aan te trekken die eerder in bijvoorbeeld de welzijnssector werkzaam waren. Er zijn tal van andere sectoren, zoals de hospitalitysector en de facilitaire wereld, die grote raakvlakken hebben met de onze. 

Samen één totaalpakket
Ons uitgangspunt: We kijken eerst naar wat je meebrengt en wat je leren wilt. Voor wat je verder nog nodig hebt, stippelen we de kortste weg uit. Sommigen noemen dit creativiteit of out-of-the-box denken. Anderen noemen het clever. Wij noemen het ‘samen’. Bijvoorbeeld met ketenpartners zoals het onderwijs of andere werkgevers in de regio. De resultaten zijn ernaar: In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt, is DCR erin geslaagd om vacatures in te vullen zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. 

Liever wél, dus
Soms wordt gedacht ‘iemand opleiden, liever niet. Straks gaat ‘ie weg!’. Wij zien dat anders. Wie laat zien dat zijn medewerkers ertoe doen en de moeite waard zijn om zich continu te ontwikkelen, geeft toch geen enkele aanleiding om te switchen? Medewerkers blijven juist dichtbij. Overigens hoeft een switch lang niet altijd slecht nieuws te zijn, integendeel. Vrijwel niemand doet nog het werk waar ‘ie ooit als eerste voor gekozen heeft: Elk mens maakt ontwikkelingsfasen door. 

Niets meer te wensen? 
Zeker wel. We werken hard om beter toegang te krijgen tot de kaartenbak van werkzoekenden. Aanjagers zoals HIC, verdienen een groter podium. We blijven activiteiten organiseren, gericht op werk en loopbaan, o.a. door gebruik te maken van HospitalityGO. Daarmee sluiten we ons aan bij dezelfde missie en laten dit ook actief zien. Zo nodigen we uit om te ontdekken of ons werk bij je past. Andersom geldt: Wij laten onszelf ook buiten onze deuren zien. In de toekomst zien we onze werkgeversrol als een springplank. Er is niet slechts één baan voor je, maar 1.001 mogelijkheden.

Meer weten? Mail Öner

Avatar foto
Door
Online redactie

You’re invited!

Hic-up bijwonen?

Tijdens een HIC-up komen specialisten uit de Hospitality wereld bij elkaar om elkaar te inspireren en next steps te definiëren. You’re invited! Wil je jouw verhaal delen met de wereld? Wil je een HIC-up bijwonen? Vertel het ons en we nemen contact met je op.